Klik hieronder op een jaartal om te zien waar de subsidies aan uitgegeven zijn.

  

HOE HET FONDS WERKT

info@trutfonds.nl

VOOR VRAGEN OVER HET FONDS

EN DE STICHTING MAIL JE NAAR:

FONDS

VOOR VRAGEN OVER HET FEEST OP ZONDAGAVOND MAIL JE NAAR:

VOOR VRAGEN OVER VERLOREN VOORWERPEN MAIL JE NAAR:

VOOR VRAGEN OVER VRIJWILLIGER WORDEN MAIL JE NAAR:

SUBSIDIE AANVRAGEN

Statutair is vastgelegd dat de winst van De Trut uitgegeven moet worden aan "kleinschalige, niet commerciele potten- en flikkerprojecten welke elders niet of nauwelijks in aanmerking komen voor subsidie". Daarbij mag de subsidie van het fonds voor de te subsidieren activiteiten niet de bekende druppel op de gloeiende plaat zijn.


COMMISSIE

Na aftrek van alle kosten die een onderneming als De Trut maakt blijft er jaarlijks een bedrag over dat ter beschikking wordt gesteld van de subsidiecommissie. Deze commissie bestaat uit (tenminste) vijf leden van Vereniging De Trut. Van deze vijf leden vormen drie leden het bestuur van Stichting Fonds De Trut. De commissie komt elke twee maanden bij elkaar. Tijdens deze vergadering besluit de commissie over aanvragen voor subsidies (aanvragen doe je online, zie onderaan deze pagina). Indien de commissie een bepaalde aanvraag honoreert wordt de aanvrager hier schriftelijk van op de hoogte gesteld en wordt de subsidie uitbetaald.


BINNEN EN BUITENLAND

De aanvragen voor subsidies varieren nogal. Wereldwijd heeft het fonds projecten gesponsord op het gebied van HIV- en AIDSvoorlichting, geholpen met het betalen van foldermateriaal voor potten- en flikkergroepen in Zuid Amerikaanse landen, ondersteuning van verzorgingsprojecten voor AIDSpatienten enz.  Niet in alleen in het buitenland is het Fonds actief geweest. Het "tolerante" Nederland kan ook op veel gebieden nog wel geld gebruiken om mensen te helpen. Dit varieert van het opvoeren van toneelstukken, exposities over bijzondere mensen, het uitgeven van boeken, het houden van workshops, het steunen van jongerengroepen enz.

Als je een aanvraag wilt indienen bij het fonds kan dat alleen door het aanvraagformulier (onderaan deze pagina) in te vullen met alle relevante informatie over het project. Rechtspersonen als verenigingen en stichtingen doen er goed aan ook jaarverslagen van accountant of boekhouder bij te voegen over de laatste drie jaren. Dit bespoedigt een aanvraag alleen maar. LET OP: aanvragen kunnen alleen per e-mail worden verzonden naar info@trutfonds.nl


BEOORDELING

De aanvraag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en beoordeeld. Stichting Fonds De Trut is een klein fonds en dus moeten we kritisch zijn bij de beoordeling, houd er daarom rekening mee dat subsidie-aanvragen die de €2000 overschrijden meestal niet of niet volledig gesubsidieerd kunnen worden. Als je een aanvraag in wilt dienen, houdt er dan ook rekening mee dat er maar een keer in de twee maanden een vergadering is. Als we meer informatie nodig hebben over de aanvraag kan de tijdslijn dus best lang worden. Je kunt aanvragen indienen voor een breed scala aan projecten. Het is echter wel van belang dat je je realiseert dat er altijd een homo-emancipatoir doel gediend moet worden. Het moet kleinschalig zijn en de bijdrage van het Fonds moet substantieel zijn voor het project. Groot- en kleinschalige commerciele projecten maken bij het Fonds geen kans. Betaling van salarissen en reiskosten alsmede priveprojecten welke niet homo-emancipatoir zijn ook niet. De Stichting subsidieert GEEN aanvragen voor boten voor de Amsterdam Gay Pride. In principe zijn subsidies eenmalig.


VERANTWOORDING

Indien de subsidie wordt gegeven is het van belang dat de naam van Stichting Fonds De Trut uitdrukkelijk wordt vermeld. Wij willen op deze wijze het Fonds meer naamsbekendheid geven en zo onder de aandacht brengen van meer potentiele subsidieaanvragers. Na afloop van het project willen we bovendien een financiele verantwoording ontvangen.

TRUT SUBSIDIES 2014 € 41.868,96
TRUT SUBSIDIES 2013 € 26.437,00
TRUT SUBSIDIES 2012 € 42.674,43

feest@detrut.amsterdam

verloren@detrut.amsterdam

vrijwilliger@detrut.amsterdam

  

TRUT SUBSIDIES 2015 € 27.645,00
TRUT SUBSIDIES 2009: € 35.135,62
TRUT SUBSIDIES 2010: € 60.867,00
TRUT SUBSIDIES 2011: € 54.400,00
TRUT SUBSIDIES 2016
TRUT SUBSIDIES 2016
TRUT SUBSIDIES 2018

Bilderdijkstraat 165-E